Maximum The Hormone – Bikini Sports Ponchin Lyrics

Abiru mappiruma

Ore no speruma

Tamesuka ero mesu

Hameru nameru busu

Koumon (ass) ni karamidasu

Mamonaku horobosu

Ora!

Ikanimo warega

hametsu Baramos

itetsuku hadou boss

sono mini-ska mirupo!

Mimi ni tako no pose

sukebe-isu ga Honeymoon

inran-jou A

yoban no Ace

Kamashitare!

geri! geri!

ero chouetsu

fuketsu do S

shimatsuri kamigami!

chomolung-mara

chibu-labyrinth

ero taepo dong

chome chome no money

chomolung-mara

chibu-labyrinth

ero taepo dong

chome chome no money

Buster

Sex appeal monster

Fried kana-bou

Bikini, sport, ponchin

Bikini, sport, ponchin

Bikini, sport, ponchin

Monkey spanner big ponchin

(4x)

hitotsu (One!) hito yorika Macho

futasu (Two!) futago-za no bancho

mittsu (Three!) himitsu Mr. Disco

Dance flower, Dance flower

iyasu! tetsukazuno hostess

mitasu! jyuu-roku ren piston

Dynamite ecstasy!!!

Bikini sport the monkey spanner ponchin!

Abiru mappiruma

Ore no speruma

Tamesuka ero mesu

Hameru nameru busu

Koumon ni karamidasu

Mamonaku horobosu

Go in, Go in

Matagura people

Youen ni suidasu

hone no zui

inran-jou A

yoban no Ace

Kamashitare!

geri! geri!

ero chouetsu

fuketsu do S

shimatsuri kamigami!

chomolung-mara

chibu-labyrinth

ero taepo dong

chome chome no money

chomolung-mara

chibu-labyrinth

ero taepo dong

chome chome no money

Buster

Sex appeal monster

Fried kana-bou

Bikini, sport, ponchin

Bikini, sport, ponchin

Bikini, sport, ponchin

Monkey spanner big ponchin

(4x)

hitotsu (One!) hito yorika Macho

futasu (Two!) futago-za no bancho

mittsu (Three!) himitsu Mr. Disco

Dance flower, Dance flower

iyasu! tetsukazuno hostess

mitasu! jyuu-roku ren piston

Dynamite ecstasy!!!

Bikini sport the monkey spanner ponchïn!