Amy Winehouse – Monkey Man Lyrics

Aye yi yi, aye yi yi

Huggin’ up the big monkey man

Aye yi yi, aye yi yi

Huggin’ up the big monkey man

I never saw you, I only heard of you

Huggin’ up the big monkey man

I never saw you, I only heard of you

Huggin’ up the big monkey man

It’s your lie, it’s your lie

Huggin’ up the big monkey man

It’s your lie, it’s your lie

Huggin’ up the big monkey man

Now I know that, now I understand

Huggin’ up the big monkey man

Now I know that, now I understand

Huggin’ up the big monkey man

La la la la la la

Huggin’ up the big monkey man

La la la la la la

Huggin’ up the big monkey man

Huggin’ up the big monkey man

Aye yi yi, aye yi yi

Huggin’ up the big monkey man

I never saw you, I only heard of you

Huggin’ up the big monkey man

I never saw you, I only heard of you

Huggin’ up the big monkey man

It’s your lie, it’s your lie

Huggin’ up the big monkey man

It’s your lie, it’s your lie

Huggin’ up the big monkey man

Now I know that, now I understand

Huggin’ up the big monkey man

Now I know that, now I understand

Huggin’ up the big monkey man

La la la la la la

Huggin’ up the big monkey man

La la la la la la

Huggin’ up the big monkey man